Gratis Computer in bruikleen bij de Computerbank?

De computerbank is er voor mensen die moeten rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau. Voor deze doelgroep is het vaak al moeilijk om elke maand de vaste lasten te kunnen betalen, laat staan het aanschaffen van een computer.

Daarom kunnen ze bij de computerbank een aanvraag doen voor een computer. Ze moeten echter wel aan kunnen tonen dat ze een computer nodig hebben. Dit kan zijn voor schoolgaande kinderen, die een computer nodig hebben om mee te komen op school. 

Maar ook voor mensen die een computer nodig hebben voor het zoeken naar werk, het aanmaken van een DIGID of andere digitale zaken.

NIEUW. Wat vragen we terug? U een computer en wij uw hulp in de vorm van enkele uren vrijwilligerswerk! 

LET OP. We hebben geen laptops!!!

Hoe aanvragen?

Om te zorgen dat de computers op de juiste plek terecht komen wordt er samen gewerkt met andere organisaties. 

Deze organisaties kunnen een aanvraag indienen via de onderstaande knop,.

DIG050 

De Computerbank heeft onderdak gevonden bij stichting DIG050 en wordt mede mogelijk gemaakt door onder meer de Gemeente Groningen. We hebben al computers gekregen van Lentis, WerkPro, Variass, Gasunie, Stichting SKID Kinderopvang, RTVNoord en Draaijer en Partners. Super bedankt allemaal!